Nyheter 02.10.2023

Fordi vi er dedikert til å reparere det som har ødelagt, er bærekraft grunnlaget for virksomheten vår. Werksta tar nå et nytt steg mot en mer bærekraftig fremtid ved å forplikte seg til Science-Based Targets-initiativet (SBTi) for å redusere klimagassutslippene våre. Vitenskapsbaserte mål er basert på hva vitenskapen vurderer at vi må gjøre for å oppfylle målene i Parisavtalen – å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket og miljøbelastningen i hele reparasjonsprosessen fra start til slutt; i fra Takst til hvordan vi reparerer, hva vi reparere med, hvordan vi håndterer avfall og hvordan vi resirkulerer materialer. Vi kaller det Green Repair.

Les mer om vårt bærekraftsarbeide.

Les mer om SBTi.