Vårt fokus på miljøansvar

Vi jobber aktivt for å redusere påvirkningen på miljøet vårt og sikre bærekraftig utvikling i hele vår virksomhet. Selvfølgelig oppfyller vi alltid minimumskravene i lover og regler. Vi har identifisert fire viktige områder som vi er spesielt oppmerksomme på når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen. Disse er; bruk av reservedeler, bruk av kjemikalier, energiforbruk og avfallshåndtering.

Rødt er nå også grønt – Werksta lanserer Green Repair

Fordi vi er dedikert til å reparere det som har ødelagt, er bærekraft grunnlaget for virksomheten vår. Men vi ønsker å gå lenger enn det. Vi ønsker å være ledende på bærekraft i skadebransjen. Derfor jobber vi helhjertet med klimasmarte produkter og arbeidsmetoder. Vi kurser ansatte, involverer kunder og følger opp nøkkeltall for bærekraftsarbeidet vårt.

Vi jobber for å redusere klimaavtrykket og miljøpåvirkningen gjennom hele reparasjonsprosessen fra start til slutt; Fra inspeksjon til hvordan vi reparerer, hva vi reparerer med, hvordan vi tar vare på avfall og hvordan vi resirkulerer materialer. Vi kaller det Green Repair.

 

Digital fototaksering sparer tid, penger og karbondioksid

Digital fototaksering betyr at kunden fotograferer eller filmer skaden med mobiltelefonen. Det betyr mindre reise til verkstedet. Det sparer tid, penger og karbondioksid. Sammenlignet med verkstedsbesøk sparer digital fototaksering:

 • CO2 kg: 4,1 kg*
 • Reisekostnad: 62 kr
 • Tid: 90 minutter

*Gjennomsnitt per fototaksering er ca. 90 minutter og 40 km. Gjennomsnittlige CO2-utslipp er rundt 103 g/km. Over en distanse på 40 km gir dette er utslipp på 4,1 kg CO2. Drivstofforbruk 7 km / 100 km og prisen på en liter drivstoff 22 kr/l. Prisen for en reise på 40 km er ca. 62 kroner.

Brukte og reparerte reservedeler sparer opptil 82 % CO2e

Den største delen av klimaavtrykket ligger i selve reparasjonsprosessen. Her er det største potensialet for besparelser. I diagrammet kan du se hvor mye vi kan spare på miljøet ved å bruke brukte og reparertereservedeler.

Klimapåvirkningen fra typeskader beregnes gjennom en livsløpsanalyse som tar hensyn til alle ressurser fra råvareproduksjon til avfallshåndtering. Skadetypen gjelder reparasjon av høyre forskjerm, ytre forskjerm, høyre frontlykt og panser på en Volvo V60, årsmodell 2019, inkludert lakk og rustbeskyttelse.

Avfallshåndtering

Effektiv gjenvinning betyr reduserte kostnader for oss og våre samarbeidspartnere, samtidig som det er bra for klimaet. Sammen med vår partner setter vi tydelige mål for avfallshåndtering og oppfølging av gjenbruksgrad, sorteringsgrad og materialgjenvinning.

Metall, papp, glass, gummi og elektronikk; alt avfall sorteres og mest mulig går til gjenvinning. Vi har selvfølgelig riktig håndtering av farlig avfall, som kjemikalier.

 • Brennbart
  Vi sorterer alt brennbart som papp, glass og gummi og gjenvinner så mye som mulig.
 • Restavfall
  Vi sorterer alt restavfall som metall, aluminium og elektronikk og resirkulerer så mye som mulig.
 • Farlig avfall
  Selvfølgelig håndterer vi spesialavfall, for eksempel kjemikalier, på riktig måte.

Det meste av det vi gjør, produserer karbondioksid. Målet er å minimere utslippene.

Werksta reparerer rundt 25 000 biler per år. Flere og flere biler repareres ved hjelp av Green Repair. Basert på andelen Green Repair-reparasjoner, brukte deler og fototakseringer – sparer vi for tiden ca 4600 tonn CO2e i året. Det tilsvarer grovt:

11 000 bilturer

utslipp fra en bensindrevet bil mellom Göteborg og Madrid

4,4 millioner melkekartonger

Innbefattet produksjon og emballasje

4 500 flyreiser

Oslo–Roma, tur-retur

Økt grad av reparasjoner fører til lavere utslipp

Utskiftede deler genererer alltid avfall, men produksjonen av en ny del belaster også naturen. Hvis alle utslipp, som energi, avfall og transport *, er inkludert i karbondioksidutslipp fra produksjon av en ny del, kan reparasjon av den gamle delen spare 83% utslipp av karbondioksid. Ved å reparere den originale brukbare delen oppnås omtrent 76% lavere utslipp. Å  reparere eller bytte ut en skadet del med en brukt del er alltid en mer miljøvennlig løsning.

* Basert på forsikringsselskapets Cabas-beregninger. Forskning fra et svensk forsikringsselskap.

Vårt miljøansvar innebærer også…

Kompetent personale spiller en nøkkelrolle

Våre ansatte er opplært i sirkulær tenkning, noe som skaper engasjement og nye ideer om hvordan vi kan bli enda mer bærekraftige. Vi trener jevnlig våre ansatte i miljøvennlige reparasjonsmetoder som plastreparasjoner. Vår kompetanse innen reparasjon av el- og hybridbiler er også i stadig utvikling, og vi er autorisert for Tesla, Jaguar og Land Rover i Norge.

Vi måler energiforbruket vårt

Vi måler energiforbruket i vår produksjon. Det tar vi  hensyn til i det daglige arbeidet og har allerede oppnådd besparelser.

Bruk av kjemikalier

Ved å redusere antall leverandører av kjemiske produkter, har vi klart å redusere kjemisk avfall på verkstedene våre. I 2016 hadde Werksta mer enn 250 forskjellige leverandører av varer og kjemikalier. Nå er tallet redusert til rundt ti. Det betyr en reduksjon i antall leverandører med 96%. Mer kontrollerte innkjøp gjør at det ikke finnes duplikater av produktene i hyllene våre. Produksjonen vår er høy, så varene ikke går ut på dato.

Vi kjøper kun fra leverandører som tar ansvar

Det er viktig for oss at alle underleverandører  forplikter seg til bærekraftig utvikling og minimerer miljøpåvirkningen av egen virksomhet. Det gjenspeiles også i valget av våre kjemiske leverandører. Vi kjøper produkter fra miljøsertifiserte selskaper som er pionerer innen sitt miljøspørsmål. Vi er også forsiktige med at kjemikaliene vi bruker må være trygge å bruke og resirkulerbare. For eksempel, når det gjelder farger, har vi fokusert innkjøpene våre på produkter med lavest mulig miljøpåvirkning.

«Ansvarlig energibruk betyr fokus på å redusere forbruk, håndtering av avvik og identifisering av energibesparende tiltak i vår virksomhet»

Svein Larsen, autorisasjoner og kvalitet, Werksta Norge