Miljøfyrtårn

Alle verksteder i Norge er sertifisert etter Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vår ambisjon er å være bransjens mest bærekraftige selskap

Administrerende dir.
Joel Granath har ordet

Les mer

Bærekraftspolicy og mål

Les mer

Lene Cecilie Rud
Daglig Leder Werksta Hadeland
om samfunnsansvar

Les mer

Vi har signert på disse områdene (ESG)

Miljøansvar

Les mer

Samfunnsansvar

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer

Werksta og FNs bærekraftige utviklingsmål

Vi har signert og valgt seks områder fra FNs bærekraftsmål (SDGs), som vi spesielt ønsker å påvirke gjennom våre aktiviteter. Områdene vi har valgt gjenspeiles i våre verdier, i vår daglige drift, i vår rekruttering, i vårt valg av partnere og i vår måte å rapportere og lede. Mer informasjon om FNs agenda 2030 for bærekraftig utvikling finner du her.

3 GOD HELSE OG VELVÆRE

Vi går ikke på akkord med sikkerheten og arbeidsmiljøet til våre ansatte.

5 LIKESTILLING

Vår visjon er å være en attraktiv arbeidsplass for alle. For oss er det en selvfølge med likhet og mangfold, og vi er en arbeidsplass der alle blir behandlet likt.

7 STRØMFORBRUK

Vi utforsker eksisterende og nye alternativer for å redusere energiforbruket vårt.

8 GODE ARBEIDSBETINGELSER OG ØKONOMISK VEKST

Vi jobber med bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst gjennom rettferdige lønnsprosesser med det mål å eliminere lønnsforskjeller basert på kjønn, rase eller etnisitet.

12 BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi jobber mot å reparere i stedet for å bytte, og har mål for forbedret miljøprestasjon og ressursutnyttelse med hensyn til energi, vann, avfall og materialer som forbrukes i vår virksomhet.

13 BEKJEMP KLIMAENDRINGER

Vi prøver å kontinuerlig redusere vårt eget karbonavtrykk og forbedre energieffektiviteten og redusere klimagassutslipp.