Visjonen til Werksta er å være bransjens mest attraktive arbeidsplass. Vi ser likestilling og mangfold som en åpenbar forutsetning for å lykkes og ønsker at våre ansatte skal ha like forutsetninger for å utvikle seg i alle deler av virksomheten. Selv om alle er forskjellige, er hver medarbeider og jobben de utfører, like viktig. Vi behandler hverandre med respekt og ærlighet.

Vår suksess nå og i fremtiden er basert på personalet vårt. Når våre ansatte har det bra, får våre kunder også best mulig service. I 2021 gjorde vi den første medarbeiderundersøkelsen for kjeden vår i Norge, og som arbeidsgiver er vi stolte av vårt gode utgangspunkt, hvor våre ansatte gav en total rangering for Werksta Norway på 4,92 (skala 1 – 6).

Vi er stolte av å være en organisasjon med over 40% ansatte av utenlandsk opprinnelse og 10% kvinnelige ansatte. Vi streber etter en enda jevnere kjønnsfordeling og er glade for å se flere kvinner i alle roller i organisasjonen vår. Vi tar hensyn til likestilling og mangfold i hver rekruttering. Vi tror at en organisasjon med mennesker med forskjellig bakgrunn, kjønn og alder skaper inkludering, dynamikk og kreativitet. Lønnsforskjeller på grunn av kjønn må ikke forekomme, og vi utfører en lønnsundersøkelse hvert år.

Hos Werksta jobber vi systematisk med arbeidsmiljø og helseproblemer som en naturlig del av virksomheten. Forebygging og tidlig intervensjon, for å eliminere risiko for dårlig helse eller ulykker, er de viktigste delene av vårt arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljøet må være trygt og utvikle seg for den enkelte ansatte. Hver ansatt skal ha glede av arbeidet sitt.

Kontinuerlig fokus på dette arbeidet, gjør at vi når vi vårt mål om å være bransjens mest attraktive arbeidsplass.