Informasjon om hvordan Werksta-konsernets behandler personopplysninger

For at du skal ha tillit til oss, ønsker vi å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger finner vi i personopplysningsloven av 15.06.2018 nr. 38. Loven har inkorporert EU-forordning 2016/679 (personvernforordningen) (heretter omtalt som regelverket eller GDPR) Werksta er som behandlingsansvarlig forpliktet til å behandle personopplysninger i tråd med personvernregelverket.

De personopplysninger vi innhenter er kun personopplysninger som er nødvendig for at vi blant annet skal kunne behandle forespørsler fra kunder, inngå avtaler og levere våre tjenester. Dersom du har avgitt ett skriftlig samtykke kan vi også komme til å behandle personopplysninger for markedsføringsformål, typisk ved utsendelse av e-post. Personopplysninger lagres ikke lengre enn det som er nødvendig, og under finner du mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

Informasjonskapsler/Cookies

Når du besøker Werksta`s nettsider lagres informasjonskapsler på din enhet. En enhet er for eksempel din pc eller mobiltelefon.

 

Hva er en cookie?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres og leses av på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du laster ned en nettside. Informasjonskapsler gjør det blant annet mulig å skille besøkende på nettsidene fra hverandre og å samle inn data om hvordan de bruker nettsidene.

 

Hvorfor bruker Werksta informasjonskapsler?

Werksta bruker i dag informasjonskapsler på nettsidene våre til følgende formål:

 • Sørge for at funksjonene på nettsiden vår skal fungere
 • Kartlegge bruksmønstre på nettsidene for å forbedre dem
 • Spore adferden til de besøkende for å tilpasse markedsføringen vår

Informasjonskapslene vi bruker gjør nettsiden i stand til å huske brukernes preferanser, slik som brukernavn, språk, skriftstørrelse og andre valg som gjøres på nettsiden i en viss periode.

Vi bruker to typer informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere (nødvendige informasjonskapsler), og informasjonskapsler som skal forbedre brukerens opplevelse av nettstedet og som brukes til å gi målrettet markedsføring (analytiske informasjonskapsler). Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler/cookies.

 

Hvor lenge oppbevares cookies?

Hvor lenge informasjonskapsler vil lagres på brukerens enhet varierer. Lagringstiden beregnes fra siste besøk på nettstedet, og vil slettes automatisk når bestemt lagringstid er utløpt.

 

Hvordan kan du administrere egne cookies?

Når du besøker vår nettside får du valget mellom å godta eller reservere deg mot enkelte informasjonskapsler.

Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Dersom du gjør dette kan det bli nødvendig å endre enkelte innstillinger hver gang du går inn på en nettside. I tillegg kan det være at enkelte tjenester ikke vil fungere.

For mer informasjon om informasjonskapsler, herunder informasjon om hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er lagret på din enhet og hvordan du kan få dem slettet, besøk www.allaboutcookies.org eller nettvett.no. På nettvett.no vil du se hvordan du kan gå frem for å håndtere forskjellige cookies:

Apples Safari

 • Tøm informasjonskapsler i Safari på Mac – Apple-kundestøtte (NO)
 • Forhindre nettstedsporing i Safari på Mac – Apple-kundestøtte (NO)
 • Aktiver informasjonskapsler i Safari på Mac – Apple-kundestøtte (NO)

Brave
How Do I Manage Cookies In Brave? – Brave Help Center

Edge
Slette informasjonskapsler i Microsoft Edge – Støtte for Microsoft

Firefox
Aktiver og deaktiver infokapsler som nettsider bruker for å spor dine preferanser | Firefox-hjelp (mozilla.org)

Google Chrome
Slett, tillat og administrer informasjonskapsler i Chrome – Datamaskin – Google Chrome Hjelp

Opera
Web preferences – Opera Help -> Scroll ned til “Manage cookies in pages”

 

Våre script

Følgende script brukes på våre nettsider: Google Analytics. Google Analytics bruker cookies for å samle inn informasjon om besøk på nettsiden. Informasjonen kan brukes for å evaluere og analysere statistikk om de besøkende på nettsteder, samt vise spesifikt innhold til bestemte besøkende.

 

Informasjon om behandling av personopplysninger

Werksta Norway AS (Werksta) er opptatt av personvernet ditt, og vi gjør vårt ytterste for at dine persondata skal håndteres på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler de personopplysninger som samles inn om deg av oss når du eller selskapet du representerer foretar et kjøp eller sender et kjøretøy for service eller reparasjon. Werksta er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. Dersom du har spørsmål til behandlingen av dine personopplysninger eller du ønsker å utøve dine rettigheter etter personvernregelverket kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: catherine.sahlgren@werksta.com.

 

1. Personopplysninger vi behandler om deg

Vi behandler både personopplysninger som du har gitt til oss eller en tredjepart har gitt oss, eksempel forsikringsselskapet ditt.

 

Personopplysninger som du har gitt til oss

Når du som kunde inngår en avtale med oss eller vi gir deg et tilbud på en tjeneste vil du gi oss visse personopplysninger om deg. Slike personopplysninger kan for eksempel være navn, registreringsnummer, personnummer, forsikringsselskap, kundenummer, kortnummer og kontakt- og adresseinformasjon. Vi kan også komme til å behandle andre personopplysninger som du som du gir oss i løpet av kundeforholdet.

 

Personopplysninger som vi har samlet inn fra deg eller en tredjepart

Når du leverer et kjøretøy til oss for service eller reparasjon, kan vi samle inn registreringsnummer, forsikringsdekning og informasjon som er lagret i kjøretøyets datamaskin. Dette er informasjon som først og fremst er av teknisk karakter, som for eksempel feilkoder og servicehistorikk tilknyttet kjøretøyet. Vi kan også samle inn informasjon om fullført feilsøking og arbeidet som er gjort, herunder eventuelle produkter som er reparert, erstattet eller installert.

Når du inngår en serviceavtale med oss kan vi samle inn informasjon om kjøp, service, reparasjon, betaling og informasjon om kjøretøyets chassisnummer eller s.k. VIN-nummer.

Vi kan også behandle personopplysninger som vi får tilgang til gjennom søk i Statens vegvesens kjøretøysregister. Slik informasjon utgjør hovedsakelig kontaktinformasjon og registreringsnummer.

Vi kan også komme til å behandle personopplysninger som nevnt ovenfor dersom noen andre leverer kjøretøyet ditt til oss for reparasjon eller service på dine vegne. Dersom du leverer et kjøretøy som noen andre er registrert som eier av eller som representant for et selskap vil vi behandle og lagre navnet, personnummeret og kontaktinformasjonen din.

 

2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Werksta har rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b), c) og f). Dette betyr at Werksta kun kan behandle dine personopplysninger i de tilfeller hvor det enten foreligger:

a) Et samtykke fra deg til å lagre personopplysningene,

b) En avtale med deg hvor behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen, inkludert tilbud som gis før inngåelse av avtalen dersom du har bedt om dette,

c) En rettslige forpliktelser som Werksta må oppfylle, som for eksempel plikten til å lagre visse opplysninger i fem år etter bokføringsloven,

d) En berettigede interesser for Werksta til å behandle dine personopplysninger, og denne interessen veier opp for interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som du har i at slik behandling ikke skjer.

 

Vi kan i visse tilfeller be om ditt samtykke til å lagre og behandle personopplysninger. Vi vil kun foreta følgende behandling dersom du har samtykke til det:

 • Dersom du har samtykket til det vil vi kunne behandle dine personopplysninger for å kunne sende direkte markedsføring, slik som nyhetsbrev. I slike tilfeller vil vi behandle navn og kontaktinformasjon.
 • For potensielle kunder vil vi ved samtykke til å behandle personopplysninger for markedsføringsformål også lagre informasjon om eventuelle tilbud vi har sendt til deg. Dersom du samtykker til dette vil vi kunne kontakt deg via den kontaktinformasjonen du har oppgitt, og vi kan sende oppdaterte tilbud med samme informasjon samt alternativer til det tilbudet som alt er gitt.

 

For å kunne ivareta våre forpliktelser etter en avtale inngått med deg eller for å kunne gi deg et tilbud på våre tjenester, vil vi behandle personopplysninger for følgende formål:

 • Hvis du som kunde eller representant for et selskap foretar et kjøp, eller sender inn et kjøretøy for service eller reparasjon vil vi for å kunne administrere kundeforholdet, herunder betaling, behandle personopplysninger. Slike personopplysninger er navn, personnummer, registreringsnummer eller annet kjøretøysidentifikasjonsnummer, kundenummer, kontakt- og adressedetaljer og kortnummer.
 • Vi vil også behandle personopplysningene som er oppgitt i punktet over for å oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss i den avtalen som er inngått. I tillegg vil i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen gi deg informasjon om det/de aktuelle produkte(r) og tjeneste(r). Eksempelvis vil vi som en del av en pågående serviceavtale sende deg påminnelser om service via avtalt kommunikasjonsmåte (SMS, e-post eller post). I tillegg må opplysninger som er lagret i kjøretøyets datamaskin i noen tilfeller behandles for å utføre service og vedlikehold eller for å kunne foreta feilsøking og fastslå og fikse feil på kjøretøyet.
 • Dersom du ber om et tilbud fra oss vil vi behandle navnet ditt, kontaktinformasjon og informasjon om tilbudet. Vi vil behandle disse opplysningene så lenge tilbudet er gyldig for å kunne kontakte deg for å følge opp tilbudet og iverksette tiltak på forespørsel før en eventuell avtale inngås.
 • For å kunne håndtere eventuelle klager eller ivareta garantiforpliktelser vi har påtatt oss i avtalen med deg vil vi behandle personopplysninger. Slike personopplysninger er navn, kontaktinformasjon, registreringsnummer eller annet identifikasjonsnummer på kjøretøyet, detaljer om kjøp samt fullført feilsøking og arbeidet som er utført, inkludert informasjon om kjøretøyet, deler eller produkter som er reparert, erstattet eller installert.
 • For å kunne fastslå identiteten din og innhente kredittvurderinger vil vi behandle personopplysninger. Slike personopplysninger er navn, personnummer og opplysninger om din økonomiske situasjon (kredittopplysninger). Innhenting av slik informasjon vil vi kunne gjøre dersom dette er nødvendig for å inngå en avtale med deg, eller dersom det blir nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre forpliktelser etter avtalen og for å ivareta våre interesser. Behandlingen av personnummeret ditt er begrunnet i behovet for å kunne sikkert identifisere deg.

Disse opplysningene som er opplistet her er nødvendige for at vi skal kunne være i stand til å oppfylle vår avtale eller våre forpliktelser overfor deg som avtalepart. I enkelte tilfeller kan vi også basere vår behandling av dine personopplysninger på en interesseavveiing. For at dette skal være tilfelle må vi har foretatt en interesseavveining hvor vi i våre vurderinger er kommet til at vi har en berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter i å ikke få personopplysninger behandlet. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi har vurdert bruken av berettiget interesse som grunnlag for å behandle dine personopplysninger må du kontakte oss.

 

Vi kan behandle dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining (berettiget interesse) for følgende formål:

 • Dersom du leverer inn kjøretøyet på vegne av noen andre eller inngår en avtale med oss som representant for et selskap kan vi behandle navnet ditt, kontakt- og adresseinformasjon og informasjon om kjøretøyet. Vi vil kun behandle slike opplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor kunden vi har en avtale med. Vår berettigete interesse i å gjøre dette er for å kunne kommunisere med den som har levert inn kjøretøyet som kontaktperson og holde oversikt over hvem som har levert et kjøretøy til oss som del av de avtalene vi har inngått med våre kunder.
 • For å kunne utføre sikre reparasjoner og service på kjøretøyet vil vi kunne behandle data knyttet til kjøretøyet. Slik data kan for eksempel være data om fullført feilsøking og alt arbeid som tidligere er utført, inkludert informasjon om deler eller produkter som er reparert, erstattet eller installert. Behandlingen av slike data gjøres av sikkerhetsmessige årsaker, slik at riktig reparasjon og/eller service kan utføres på kjøretøyet. Vår berettigete interesse i å foreta slik behandling er å kunne dokumentere at vi oppfyller kravene til de respektive kjøretøyprodusentene, for å kunne se hvilke tiltak som er utført av sikkerhetsmessige årsaker og for å gjøre det lettere for eiere av kjøretøyet under service.

I tillegg til den behandling av dine personopplysninger som er beskrevet ovenfor behandler vi også personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde lov, forskrift eller myndighetsbeslutninger. Eksempelvis vil vi lagre informasjon om avtaler inngått med oss og kjøpshistorikk i den utstrekning dette er nødvendig for å overholde krav i den til enhver tid gjeldende bokføringslov og skattelovgivning.

 

3. Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Noen ganger deler vi opplysninger om deg med andre som har rett til å bruke dem, for eksempel offentlige myndigheter eller selskaper i konsernet. Det kan være for å oppfylle vår avtale med deg, rettslige forpliktelser eller ivareta våre legitime interesser. Før vi deler personopplysninger sørger vi alltid for at vi følger personopplysningsregelverket.

 

Internt i Werksta

I utgangspunktet vil samtlige personopplysninger kun bli behandlet internt av oss. De forskjellige selskapene i Werksta kan utlevere visse personopplysninger med hverandre der det er tillatt i lov. Dette kan være:

 • Kontaktopplysningene dine
 • Fødselsdatoen din
 • Opplysninger om hvilket Werksta avdeling du er kunde i, samt hvilke tjenester og produkter du har inngått avtale om.

Behandlingen av personopplysninger vil begrenses så langt det er mulig. Dette gjøres gjennom tekniske løsninger som sikrer tilgangskontroll, samt interne retningslinjer og rutiner for hvordan personopplysninger samles inn, lagres og behandles.

 

Offentlige myndigheter

Werkstad er etter lov i mange tilfeller pålagt å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter. Eksempel på dette kan være utlevering til skattemyndigheter, domstolene, politiet eller Statens vegvesen.’

 

Private virksomheter

Vi vil også kunne utlevere personopplysninger til enkelte andre aktører. Slike aktører er først og fremst agenter, kjøretøysprodusenter og forsikringsselskaper. Ved slik utlevering blir personopplysningene overført til en annen virksomhet som selv har rett til å bruke personopplysningene. De aktørene vi utleverer personopplysninger til er selv behandlingsansvarlig overfor deg.

Dine personopplysninger vil kunne bli utlevert til parter som selv er behandlingsansvarlige for sin behandling av dine personopplysninger:

 • For betalings- og kredittopplysninger kan vi dele informasjon om kortnummer eller personnummer
 • Vi kan utlevere dine personopplysninger til forsikringsselskaper når du sender inn et kjøretøy for service eller reparasjon. Vi kan også dele dine kontaktdetaljer og reparasjonsinformasjon om kjøretøyet ditt til produsenten eller agenten av kjøretøyet. Nøyaktig hvilke personopplysninger produsenten eller agenten av kjøretøyet behandler om deg i egenskap av å være behandlingsansvarlig er produsentens eller agentens eget ansvar å informere deg om.

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor kan også våre samarbeidspartnere, som produsenter eller agenter av kjøretøyet eller forsikringsselskaper, samle inn personopplysninger om deg direkte. For slike personopplysninger er våre samarbeidspartnere alene behandlingsansvarlig for behandlingen av disse personopplysningene, og har derfor et selvstendig ansvar for å informere deg om behandlingen.

 

Bruk av databehandlere

Werksta benytter tredjeparter for å levere tjenester til deg som kunde. Dersom disse tredjepartene behandler dine personopplysninger, vil de være våre databehandlere. For eksempel benytter Werksta seg av skytjenester for å levere velfungerende tjenester til deg som kunde.

Werksta inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. Avtalen regulerer hvordan databehandleren kan bruke personopplysninger de får tilgang til. Werksta benytter kun databehandlere som garanterer at de vil etterleve personvernregelverket.

 

Overføring ut av EU/EØS

Vi og våre samarbeidspartnere behandler som hovedregel kun dine personopplysningen innenfor EU/EØS. Ingen personopplysninger overføres utenfor EU/EØS.

 

4. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål de ble samlet inn og behandlet for, med mindre lov eller forskrift krever at vi lagrer dem lenger. Som hovedregel beholder vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale du har inngått med oss, eller i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter. Etter det blir de slettet eller anonymisert.

I de tilfeller der oppbevaring av personopplysningene dine er basert utelukkende på et samtykke fra deg, og du trekker samtykket ditt tilbake, vil vi slutte å samle inn opplysninger basert på samtykket, og slette opplysningene så raskt som mulig. De personopplysninger vi behandler på grunnlag av berettiget interesse vil bli lagret så lenge det er nødvendig innenfor foreldelseslovens regler.

I henhold til våre retningslinjer behandler vi aldri personopplysninger utover det vi har behandlingsgrunnlag for. Hvor lenge dette er avhenger av hva som er grunnlaget for behandlingen, og derav også lagringen, av personopplysningene.

 1. For bokføringsformål vil vi kunne lagre personopplysninger om avtaleforholdet i inntil 5 år.
 2. Vi vil kunne lagre kontaktinformasjonen din etter kjøpet eller utløpet av kontrakten for direkte markedsføringsformål dersom du har samtykket til markedsføring.
 3. Dersom du ber om et tilbud fra oss vil vi lagre navn, kontaktinformasjon og informasjon om tilbudet for å kunne kontakte deg, følge opp tilbudet og sende direkte markedsføring via e-post, sms og post dersom du har samtykket til dette. Vi vil uansett lagre informasjonen så lenge tilbudet er gyldig, og vil slette opplysningene dersom du avviser tilbudet vårt og ikke samtykker til videre lagring.
 4. Dersom du leverer kjøretøyet ditt inn til reparasjon eller service vil vi lagre din kontaktinformasjon, som et utgangspunkt, i minimum tre år fra det tidspunktet servicen eller reparasjonen ble utført eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser under en inngått avtale.
 5. Når du har oppgitt personopplysninger til oss, for eksempel i forbindelse med en kundekveld eller lignende, lagrer vi navnet og kontaktinformasjon for markedsføringsformål etter samtykke fra deg.
 6. For at vi skal kunne behandle eventuelle klager eller bruk av garantiforpliktelser vi har påtatt oss vil vi lagre navn, kontaktinformasjon, registreringsnummer til kjøretøy, informasjon om kjøpet, fullført feilsøking og om arbeidet som er utført, hvilke deler eller produkter som har blitt reparert, erstattet eller installert i minst tre år fra datoen kjøretøyet ble levert, reparasjonen eller servicen ble utført og fra datoen på utstedelsen av garantien.
 7. Vi kan lagre kjøretøydata knyttet til kjøretøyet, for eksempel informasjon om servicehendelser, i den tiden kjøretøyet er i drift. Slik informasjon lagres med kjøretøyets registreringsnummer og/eller chassisnummer, og vil ikke lagres sammen med kontaktinformasjonen din. Grunnlaget for slik lagring er berettiget interesse. Vår interesse i at slik lagring skjer er at vi ønsker å ha muligheten til å tilby fremtidige eiere av kjøretøyet informasjon om service- og vedlikeholdsarbeid som er utført og for å kunne følge kjøretøyets historie i den tiden det er i drift. Dette betyr at opplysningene ikke blir slettet selv om kjøretøyet skifter eier.

Personopplysninger kan også lagres lengre enn det som er beskrevet over i den utstrekning vi er forpliktet til å gjøre det som følge av lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

 

5. Dine rettigheter

Når vi samler inn og behandler opplysninger om deg har du rettigheter etter personvernregelverket. Her får du en oversikt over rettighetene dine, hva de innebærer og hvordan du kan gå frem for å bruke dem.

 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Samtykke vil kun innhentes dersom det ikke finnes andre grunnlag for å behandle personopplysninger. Vi vil kunne innhente samtykke til å sende deg direkte markedsføring. I de tilfeller du har gitt et samtykke har du rett til å trekke dette helt eller delvis tilbake.
Slik tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling av personopplysninger som var basert på samtykke frem til det ble trukket tilbake. Du kan trekke samtykke tilbake gjennom å kontakte oss via kontaktopplysningene som er oppgitt over.

 

Rett til innsyn

Du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt hvordan vi behandler disse. Eksempelvis har du rett til å få opplyst hva som er formålet med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger behandlingen gjelder. Du har også rett til å kreve en kopi av de personopplysningene som behandles om deg.

Det er noen unntak fra innsynsretten. Dette gjelder typisk der vi har lovpålagt taushetsplikt, eller der vi må holde informasjon hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning eller rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Dersom Werkstad ikke gir deg innsyn får du beskjed om dette skriftlig med en begrunnelse.

 

Rett til retting

Dersom du mener at vi behandler opplysninger om deg som er uriktige eller misvisende kan du kreve at vi retter eller supplerer dem med tilleggsopplysninger. Du må kunne vise at opplysningene er uriktige og informere om hva som er korrekt.
Det finnes tilfeller der retting ikke er praktisk mulig, eller at opplysningene er korrekte, men gir et feil inntrykk. I disse tilfellene sørger vi for at opplysningene dine suppleres, dvs. at vi legger til informasjon om hva som er din oppfatning, slik at andre får et helhetlig bilde av situasjonen din.

 

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

Du har under bestemte forhold rett til å få egne personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Slike forhold foreligger dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket behandlingen var basert på og det ikke finnes annet grunnlag for behandling, dersom du protesterer mot behandlingen og vi ikke har berettiget interesse til å fortsette med behandlingen, i de tilfeller personopplysningene har blitt behandlet ulovlig eller dersom personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Du har ikke alltid krav på å få personopplysningene dine slettet. For eksempel vil vi ikke slette personopplysningene dine dersom vi trenger disse for å kunne oppfylle en avtale som er inngått med deg, for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller dersom vi har en berettiget interesse i å fortsette å ha dine opplysninger lagret, eksempelvis dersom vi trenger personopplysningene dine for å håndtere en klagesak.

Vi vil heller ikke slette data knyttet til kjøretøyet, for eksempel data om fullført feilsøking og eventuelt arbeid som tidligere er utført, inkludert informasjon om deler eller produkter som er reparert, erstattet eller installert for å kunne utført sikker reparasjon og service på kjøretøyet så lenge kjøretøyet er i drift og vi har en berettiget interesse i å fortsette å lagre opplysningene, knyttet til kjøretøyets registreringsnummer og/eller chassisnummer.

 

Rett til begrensning av behandling

Du har også rett til å be oss om å begrense måten vi behandler personopplysningene dine på. Werksta har en plikt til å begrense behandlingen i noen bestemte tilfeller;

 • Dersom du mener at personopplysningene er unøyaktige, kan behandlingen begrenses i en periode slik at både du og vi kan kontrollere om personopplysningene er riktige.
 • Hvis behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av dataene,
 • Hvis vi ikke lenger trenger opplysningene til formålet med behandlingen, men du trenger personopplysningene for å hevde eller forsvare juridiske krav eller
 • Hvis du har protestert mot behandlingen og venter på kontroll på hvorvidt vår berettiget interesse for behandling oppveier din interesse i at opplysningene skal bli slettet.

Behandlingen av personopplysningene vil ikke begrenses dersom vår behandling er lovlig og nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått med deg. Vi vil heller ikke begrense behandlingen dersom vår behandling er nødvendig for å ivareta en rettslig forpliktelse eller vi har en berettiget interesse.

 

Rett til å protestere mot behandlingen

Du har rett til å til enhver tid protestere mot behandling av dine personopplysninger som er basert vår berettigete interesse. Vi kan ikke fortsette behandlingen av personopplysningene dersom ikke kan bevise at det foreligger tvingende berettigede grunner som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller dersom vi har behov for å behandle opplysningene videre for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Du har også rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles til markedsføringsformål. Dersom du protesterer mot markedsføring vil dine personopplysninger ikke lenger bli behandlet for slike formål.

Du kan ikke motsette deg behandling som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale som er inngått med deg, vi må behandle personopplysningene for å ivareta en rettslig forpliktelse eller dersom vi har en berettiget interesse i å fortsette behandlingen.

 

Rett til å klage

Er du ikke fornøyd etter å ha snakket med oss kan du sende oss en skriftlig klage. Når du sender inn en klage skal vi behandle den så fort som mulig og normalt innen 30 dager.Dersom du ikke får hjelpen du ønsker eller du ikke er enig med oss og ønsker å klage videre kan du sende klagen til Datatilsynet.

Du har også rett til å sende slik klage til den tilsynsmyndigheten som er i det landet du har ditt bosted, arbeidssted eller der hvor den påståtte overtredelsen ble begått. Dersom du mener at Werksta har brutt personvernreglene, og du har lidd materiell og ikke-materiell skade som følge av dette kan du fremme krav om erstatning for skaden. Datatilsynet kan kontaktes på telefonnummer 22 39 69 00 og e-post postkasse@datatilsynet.no. Postadressen er Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

 

Rett til dataportabilitet

Du har under visse forhold rett til å få utlevert visse personopplysninger som vi behandler om deg, slik at disse kan gjenbrukes på tvers av ulike systemer. Opplysningene du ber om sendes direkte til deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format som du har rett til å overføre til en annen behandlingsansvarlig. Retten gjelder kun de personopplysninger som

 • du selv har oppgitt direkte, og
 • behandles på bakgrunn av ditt samtykke, eller
 • behandles med grunnlag i en avtale vi har med deg.

Du har ikke rett til å få utlevert følgende personopplysninger, selv om vilkårene ovenfor er oppfylt dersom:

 • Personopplysningene kun finnes på papir eller skannede dokumenter
 • Overføring av opplysningene dine krenker andres rettigheter
 • Personopplysningene er ikke samlet inn direkte fra deg, og er dermed ikke omfattet av rettigheten
 • Personopplysningene er utarbeidet i analyser eller vurderinger for internt bruk.

 

Kontakt oss

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter eller ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger kan du gjøre det ved å kontakte oss via e-post eller post. Personvernpolicien beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, og dokumentet er sist oppdatert av Werksta Norway AS 22.06.2023.

Werksta Norway AS, Verkseier Furulunds vei 46 0668 Oslo, www.werksta.no, catherine.sahlgren@werksta.com