Vårt samfunnsansvar

Fremfor alt handler vårt samfunnsansvar om våre verdier. Mennesker, kvalitet, ærlighet og respekt gir ansatte som har det bra på jobben, noe som igjen fører til fornøyde kunder. Vi ser på forskjeller som en ressurs. Vi behandler alle våre ansatte likt og med respekt. Vi tar ansvar for våre handlinger og leverer det vi lover. Dette gjenspeiles i både kvaliteten på vårt reparasjonsarbeid og sikkerheten på våre arbeidsplasser.

Våre verdier er vår guide

MENNESKENE

Mennesker er grunnlaget for arbeidet vårt. Selv om vi alle er forskjellige, er alle og alles arbeid like viktige. Titler kommer i andre rekke – vi går foran som et godt eksempel. Vi er vennlige og vi bryr oss. Slik skaper vi en unik teamfølelse.

KVALITET

Vi er et profesjonelt og kompetent team. Vi har en ambisjon om å strekke oss litt ekstra for kundene våre. Vi er stolte over arbeidet vårt, men ivrige etter å utvikle oss. Slik leder vi an i bransjen.

ÆRLIGHET

Vi er ekte og genuine. Vi holder det vi lover overfor kunder, partnere og hverandre. Vi har høy integritet og kommuniserer åpent. Slik skaper vi tillit.

RESPEKT

Vi behandler kunder, partnere og hverandre med respekt. Vi tar ansvar for våre handlinger, og leverer det vi lover. Av miljøhensyn reparerer vi i stedet for å bytte ut – fordi vi kan. Slik er vi ansvarlige.

Vår medarbeidertilfredshet er høy

Vår suksess nå og i fremtiden er basert på personalet vårt. Når våre ansatte har det bra, får våre kunder også best mulig service. Vi måler våre ansattes tilfredshet i årlige medarbeiderundersøkelser. I 2020 var personalets totale rangering for Werksta 7,94 (på en skala fra 0-10).

Vi måler kundetilfredsheten vår

Arbeidstilfredshet og motiverte ansatte fører til utmerket service, som igjen gir høy kundetilfredshet.

I 2020 var den gjennomsnittlige tilbakemeldingen fra våre kunder til Werksta 9,5 (på en skala fra 0-10) og NPS (Net Promoter Score) var 79.

NPS eller Net Promotor Score, er en vanlig målestokk i serviceindustrien som beskriver kundeopplevelsen og sannsynligheten for at kunden vil anbefale tjenesten. Globalt anses NPS over 50 å være utmerket kundeservice, men nivåene varierer mellom ulike bransjer.

Vi går ikke på akkord med sikkerheten

Det er av største betydning for oss at enhver bil som repareres hos Werksta, kommer tilbake til trafikken med en reparasjon av høy kvalitet og like sikker som den var før skaden. Vi reparerer i henhold til produsenternes retninglinjer, og følger bransjekravene i «Sikre Bilskadereparasjoner».

Vi inngår ikke kompromisser når det kommer til sikkerhetsspørsmål for våre ansatte. I tillegg til lovpålagte forpliktelser vurderer vi regelmessig potensielle farer og risikofaktorer i arbeidsmiljøet og tar hensyn til de fysiske og psykososiale stressfaktorene på jobben.