Som en ledende aktør innenfor Skade- og Lakkbransjen, er Werksta Norge AS forpliktet til å følge åpenhetsloven. Loven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er et viktig skritt mot økt ansvarlighet og transparens i næringslivet. Vårt mål er å fremme respekt for menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, ikke bare internt, men også hos våre forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden.

Informasjonsplikt og Aktsomhetsvurderinger

I henhold til åpenhetsloven har vi en informasjonsplikt og er pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene hjelper oss med å identifisere, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold som kan oppstå som følge av vår virksomhet. Vi forplikter oss til å redegjøre for disse vurderingene i en årlig rapport som er tilgjengelig for offentligheten.

Bærekraft og Verdikjede

Åpenhetsloven er en integrert del av vårt bærekraftsarbeid. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prosesser og praksis for å bidra til en mer bærekraftig og ansvarlig verdikjede. Dette inkluderer alt fra miljøvennlig drift til etisk innkjøp av materialer.

Engasjement og Dialog

Werksta Norge AS verdsetter åpen dialog og engasjement med våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Vi oppfordrer alle interesserte parter til å ta kontakt med oss for å diskutere vårt arbeid med åpenhetsloven. For spørsmål eller mer informasjon, vennligst send en e-post til hei@werksta.no.

Vi hos Werksta Norge AS er dedikert til å opprettholde høyeste standarder for etikk og integritet, og åpenhetsloven er en viktig del av dette engasjementet.