Werksta leverer en komplett skadeservice for forsikringsselskap, firmaer og privatkunder gjennom kvalitetssikrede verksteder  for reparasjon av person- / vare- og bobiler.

I Werksta bidrar vi til en bærekraftig utvikling gjennom å ha fokus på miljøkompetanse gjennom hele verdikjeden og minimere virksomhetens negative miljøpåvirkning.

Werksta arbeider for en trygg, likestilt og mangfoldig  arbeidsplass med engasjerte og forpliktende medarbeidere. Med bakgrunn i FN´s globale mål, stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale hensyn, som vektlegges ved innkjøp og anskaffelser til selskapet.

Bærekraftpolicyen er kommunisert til samtlige ansatte i selskapet. Det er respektives sjef sitt ansvar å sikre at medarbeidere som er berørt av spesifikke mål, regler, rutiner etc. er informert. Innkjøpssjef har ansvaret for evaluering av leverandører. Øverste ansvarlig for bærekraftpolicyen er Daglig Leder i selskapet.

Miljøpolicy

Vår virksomhet skal kjennetegnes av et systematisk og aktivt miljøarbeide. Werksta har visse virksomhetsområder som er meldepliktige og har valgt å drive samme miljøarbeid og følge internkontrollforskriften i alle enheter. Vi skal minimum følge aktuelle lovkrav med respekt for våre miljøaspekter.

Werksta har 4 hovedområder hvor det finnes en vesentlig miljøpåvirkning:

  • Bruk av reservedeler
  • Energiforbruk
  • Bruk av kjemikalier
  • Håndtering av avfall

For å sikre kontinuitet i arbeidet med miljøpåvirkning og stadig utvikle bærekraftsarbeidet har Werksta et program som evalueres årlig.

 

 

«Vi ønsker å være bransjens forløper og gå foran med et godt eksempel,
spesielt når det gjelder vårt bærekraftsarbeid.»

Tom-Egil, Kjedeleder Werksta Norge