Werksta leverer en komplett skadeservice for forsikringsselskap, firmaer og privatkunder gjennom kvalitetssikrede verksteder  for reparasjon av person- / vare- og bobiler.

I Werksta bidrar vi til en bærekraftig utvikling gjennom å ha fokus på miljøkompetanse gjennom hele verdikjeden og minimere virksomhetens negative miljøpåvirkning.
Werksta arbeider for en trygg, likestilt og mangfoldig  arbeidsplass med engasjerte og forpliktende medarbeidere. Med bakgrunn i FN´s globale mål, stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale hensyn, som vektlegges ved innkjøp og anskaffelser til selskapet.
Bærekraftpolicyen er kommunisert til samtlige ansatte i selskapet. Det er respektives sjef sitt ansvar å sikre at medarbeidere som er berørt av spesifikke mål, regler, rutiner etc. er informert. Innkjøpssjef har ansvaret for evaluering av leverandører. Øverste ansvarlig for bærekraftpolicyen er Daglig Leder i selskapet.

Miljøpolicy

Vår virksomhet skal kjennetegnes av et systematisk og aktivt miljøarbeide. Werksta har visse virksomhetsområder som er meldepliktige og har valgt å drive samme miljøarbeid og følge internkontrollforskriften i alle enheter. Vi skal minimum følge aktuelle lovkrav med respekt for våre miljøaspekter.
Werksta har 4 hovedområder hvor det finnes en vesentlig miljøpåvirkning:
-Bruk av reservedeler
-Energiforbruk
-Bruk av kjemikalier
-Håndtering av avfall
For å sikre kontinuitet i arbeidet med miljøpåvirkning og stadig utvikle bærekraftsarbeidet har Werksta et program som evalueres årlig.

 

 

«Vi ønsker å være bransjens forløper og gå foran med et godt eksempel,
spesielt når det gjelder vårt bærekraftsarbeid.»

Georg Risheim, Leder Werksta Norge