Hos Werksta tilbyr vi en komplett reparasjonstjeneste for personbiler, firmabiler, lette transportbiler og bobiler, gjennom kvalitetssikrede verksteder, til forsikringsselskaper, selskaper og privatkunder.

Bilen er viktig for folks mobilitet, uansett om du bor i byen eller på landsbygda, og for både private bilister og bedrifter er bilen med sin fleksibilitet ofte helt nødvendig i hverdagen. Ikke minst nå i pandemitider ser vi at flere velger å reise i egen bil foran offentlig transport for å unngå smitte. Bilen er viktig for beredskap for alle, og nå er det enda viktigere at bilene ruller.

Vår visjon er å være førstevalget når du reparerer den skadede bilen din. Vi ønsker å være bransjens forløper og gå foran med et godt eksempel, spesielt når det gjelder vårt bærekraftsarbeid.

Vi ønsker å bidra til bærekraftig utvikling ved å øke miljøbevisstheten i verdikjeden vår ved å minimere den negative miljøpåvirkningen fra vår virksomhet. Vi jobber for en trygg, likestilt og mangfoldig arbeidsplass med fornøyde og engasjerte ansatte. Basert på FNs globale mål setter vi krav til leverandørene våre om miljømessige og sosiale hensyn, som tas i betraktning når vi kjøper og anskaffer for selskapet.

Vår ambisjon er å alltid prioritere det som er best for kunden og miljøet. Vi gjør vårt ytterste for å alltid reparere en bil, og vi prøver å minimere bruken av nye reservedeler, slik at ingen unødvendige deler byttes ut og det ikke utføres unødvendig arbeid.

Virksomheten vår må være preget av systematisk og aktivt miljøarbeid. Werksta har visse aktivitetsområder som er varslingspliktige og har valgt å utføre det samme miljøarbeidet og overholde selvkontrollforordningen i alle enheter. Vi må som et minimum overholde gjeldende juridiske krav med hensyn til miljøaspektene våre. Vår målsetning er at alle våre verksteder skal være sertifisert som Miljøfyrtårn. Per i dag er flere av våre verksteder godkjent og de andre er i prosess for å bli det.
2020 var et viktig år da vi samlet våre lokale miljøforpliktelser i en ny konsernomfattende bærekraftsstrategi og et bærekraftsprogram med 10 poeng, som vi vurderer årlig. Hovedmålet med arbeidet vårt er å redusere miljøpåvirkningen og bli karbondioksid-nøytral, samt å øke mangfoldet, spesielt andelen kvinner.

I 2021 har vi planlagt en rekke viktige aktiviteter som styrer oss mot målene våre:

• Å involvere hele organisasjonen i bærekraftsarbeidet gjennom formidling av planer og mål til alle workshops med løpende oppfølging av hvordan vi lykkes
• Å redusere bruken av nye reservedeler og å fokusere og trene våre ansatte i å reparere i stedet for å bytte ut, noe som gjelder både metall, plast og glassdeler
• Å kartlegge energiforbruket og planlegge utskifting av fossile energikilder, og evaluere hvordan vi kan bli karbonnøytrale
• Å belyse likestilling og øke andelen kvinner vi rekrutterer

Vi er stolte av vår ambisjon om å bli bransjens mest bærekraftige selskap.