Bærekraftspolicy

Werksta leverer en komplett skadeservice for forsikringsselskap, firmaer og privatkunder gjennom kvalitetssikrede verksteder  for reparasjon av
person- / vare- og bobiler.

I Werksta bidrar vi til en bærekraftig utvikling gjennom å ha fokus på miljøkompetanse gjennom hele verdikjeden og minimere virksomhetens negative miljøpåvirkning.

Werksta arbeider for en trygg, likestilt og mangfoldig  arbeidsplass med engasjerte og forpliktende medarbeidere. Vi støtter FNs Global Compact og med bakgrunn i FN´s globale mål, stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale hensyn, som vektlegges ved innkjøp og anskaffelser til selskapet.

Bærekraftpolicyen er kommunisert til samtlige ansatte i selskapet. Det er respektives sjef sitt ansvar å sikre at medarbeidere som er berørt av spesifikke mål, regler, rutiner etc. er informert. Innkjøpssjef har ansvaret for evaluering av leverandører. Øverste ansvarlig for bærekraftpolicyen er Daglig Leder i selskapet.

Miljø policy

Vår virksomhet skal kjennetegnes av et systematisk og aktivt miljøarbeide. Werksta har visse virksomhetsområder som er meldepliktige og har valgt å drive samme miljøarbeid og følge internkontrollforskriften i alle enheter. Vi skal minimum følge aktuelle lovkrav med respekt for våre miljøaspekter.

Werksta har 4 hovedområder hvor det finnes en vesentlig miljøpåvirkning:

-Bruk av reservedeler

-Energiforbruk

-Bruk av kjemikalier

-Håndtering av avfall

For å sikre kontinuitet i arbeidet med miljøpåvirkning og stadig utvikle bærekraftsarbeidet har Werksta et program som evalueres årlig.