Asset 6

Forsøk å holde deg rolig, en ulykke kan skje med oss ​​alle. Her finner du instruksjoner om hvordan du skal opptre i tilfelle en ulykke.

Asset 6

Hvis bilen din ikke er kjørbar, må du kontakte et bergningsselskap.

Asset 6

Ta kontakt med eventuelle vitner for tilleggsinformasjon til ulykken. Ved personskade, ta kontakt med politiet. Fyll ut en skademelding sammen med motparten om  det er mulig, og send din del til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta. Ta bilen til nærmeste Werksta for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre en skadetaksering online.

Asset 6

Ved personskade, ta kontakt med politiet. Fyll ut en skademelding sammen med motparten om  det er mulig, og send din del til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta. Ta bilen til nærmeste Werksta for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille på forhånd. Du kan også gjennomføre en skadetaksering online.

Asset 6

Noen har kjørt på bilen din på parkeringsplassen

Ta kontakt med eventuelle vitner for eventuell tilleggsinformasjon til ulykken. Ta bilen til nærmeste Werksta for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre en digital skadetaksering online.

Du har forvoldt skade på en annen parkert bil

Legg igjen kontaktinformasjonen din til bileieren i bilvinduet hvis bileieren ikke er tilstede. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta.

 

Asset 6

 Ta et bilde av skadene og legg igjen kontaktinformasjonen din på stedet om mulig. Hvis du kan finne ut hvem som er eieren av det skadde objektet, må du rapportere det direkte til eieren. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta.

Velkommen til å ta bilen til nærmeste Werksta for å undersøke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre en digital skadetaksering. Under inspeksjonen vil vi undersøke skadeomfanget og lage et kostnadsoverslag for deg og ditt forsikringsselskap.

Asset 6

Viltulykker skal alltid meldes til politiet. Ikke forlat skadestedet før Politi eller Viltnemnd har kommet på plass. Hvis bilen din ikke er i kjørbar stand, må du kontakte et bergningsselskap. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta. Ta bilen til nærmeste Werksta for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd, og du kan også gjennomføre en digital skadetaksering online av skaden.

Asset 6

Meld om hærverket til politiet og lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta. Ta bilen til nærmeste Werksta for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd, og du kan også gjennomføre en skadetaksering online av skaden.

Asset 6

Lag en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Werksta. Velkommen til å ta bilen til nærmeste Werksta for å undersøke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre digital skadetaksering online. Under inspeksjonen vil vi undersøke skadeomfanget og lage et kostnadsoverslag for deg og ditt forsikringsselskap.

Asset 6

Vi vil hjelpe deg med å bestille en erstatningsbil / leiebil hvis du varsler oss når du bestiller reparasjonstid. Før vi bestiller en leiebil til deg, bør du sjekke med forsikringsselskapet ditt om kostnadene for leiebilen er inkludert i forsikringen, ellers er du selv ansvarlig for kostnadene. Prisen på en leiebil påvirkes av for eksempel av bilens størrelse og type.

Vår kundeservice hjelper deg gjerne.