Hva skal jeg gjøre når jeg ankommer til ulykkesstedet?

1.

Husk alltid på din egen sikkerhet på ulykkesstedet og prøv å forbli rolig.

2.

Finn ut hva som har skjedd og hvor alvorlig kollisjon det dreier seg om. Er det personskader? Hvor mange har skadet seg?

3.

Ring for å varsle om ulykken 112 for politiet, 110 for brannvesenet og 113 for medisinske nødsituasjoner.

4.

Sett opp en varselstrekant og bruk nødblinklys for å varsle andre trafikanter. Gjør deg synlig ved å bruke refleksvest eller ei lommelykt dersom dette er tilgjengelig.

5.

Gi førstehjelp så godt du kan.

6.

Se til at de skadete får puste og sikre blodsirkulasjonen deres. Når det trengs, åpne luftveiene og stopp blødninger. Se til at de skadete holder seg varme og rolige mens dere venter på profesjonelt redningsmannskap. Følg med på tilstanden til de som skal hjelpes helt til redningsmannskap ankommer stedet.

7.

Fortell alt du vet om kollisjonen til redningsmannskapet.

Jeg har kollidert, men motparten var skyldig

Dersom du selv er involvert i en kollisjon og det hersker det minste tvil om hvem som er skyldig, innkall politiet. Noter ned informasjon om motparten: kjørekortinformasjon, bilens registreringsnummer, ulykkesdato, motpartens forsikringsselskap, eventuelle øyenvitner. Lag en skademelding sammen med motparten og se til at motparten leverer skademeldingen til sitt egen forsikringsselskap. Be om kopi av meldingen til deg selv.

Jeg forårsaket en kollisjon selv

Meld fra om kollisjonen til ditt forsikringsselskap og lag en skademelding. Du kan også ta kontakt med oss, vi hjelper deg videre med å ordne opp i en skadesak.

Når skal man ha politi på ulykkesstedet?

• Hvis noen har skadet seg
• Hvis det dreier seg om viltpåkjørsel
• Hvis det råder tvil om hvem som har forårsaket ulykken
• Hvis det er behov for trafikkdirigering
• Hvis det er mistanke om at føreren er påvirket av rusmidler

Hvor skal jeg få skaden på kjøretøyet mitt sjekket?

Har du kollidert med bilen kan du alltid bestille time til skadekontroll hos Werksta, uten timebestilling. Under skadekontrollen sjekker vi skadeomfanget og eventuelle behov for reservedeler, samt bestiller time for bilen din til selve reparasjonen. Samtidig ordner vi nødvendig informasjon og beregninger til forsikringsselskapet ditt. Skadekontrollen tar ca. 20 minutter. Velg kontaktmåten som passer deg best.

Vår kundeservice hjelper deg gjerne.